Opleiding manege-instructeur

van de manege & ruiter bond


Op donderdag 20 juni 2024 gaat de nieuwe M&RB Manege instructeursopleiding van start!

Dit is een opleiding zonder eigen paard. Het gaat allemaal over lesgeven aan manegeruiters op manegepaarden, het te woord staan van ruiters, het te woord staan van ouders, hoe te handelen met een paard en hoe leer je dit aan een ruiter, het beoordelen of een paard kreupel of ziek is, het draaien van een bardienst, kortom alle voorkomende werkzaamheden op een manegebedrijf. 

Voor wie?

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen moet je een basis eigen rijvaardigheid en een basis kennis van het omgaan met paarden hebben. Je rijdt ongeveer D8 of F8 of B niveau en je kunt een sprong van 50 cm laten zien. Je bent in het bezit van een VMBO diploma (of iets gelijkwaardigs) of hoger. Gedurende de opleiding wordt je rijvaardigheid getest. 

De opleiding wordt gegeven op manegebedrijven die centraal in Nederland gevestigd zijn. Er wordt lesgegeven aan manegeruiters. 

Portfolio en stagebedrijf

Er dient een portfolio aangelegd en ingeleverd te worden waarin opdrachten staan, zoals manegelessen geven, een opzadelcursus verzorgen, bardienst verzorgen enz. Het is onmogelijk te leren lesgeven in 20 lesavonden. 

Je dient daarom een stagebedrijf te  zoeken dat een goed leerbedrijf is. De één zal voldoende hebben aan één les geven in de week bij het bedrijf, de ander moet elke week wel acht uur op het stagebedrijf doorbrengen. Het is dus heel persoonlijk hoeveel uur stage je nodig hebt gedurende deze opleiding. Het stagebedrijf dient doorgegeven te worden aan de Manege & Ruiter Bond en de docenten, zodat contact opgenomen kan worden.  

SPEN / CPION

Daar deze opleiding (als enige in Nederland) een SPEN / CPION erkend diploma afgeeft kan er overal verzekerd worden. Het keurmerk Welzijn & Veiligheid erkent dit diploma wel. De Stichting Veilige Paardensport van de KNHS/FNRS erkent dit diploma niet. 

Het inschrijfformulier kan ingevuld, gescand en teruggestuurd worden naar 

info@manegeruiterbond.nl

Kosten

De kosten van de opleiding 2024 bedragen incl. lesmateriaal, examen en incl. BTW € 1750,-. Deelnemende bedrijven van de Manege & Ruiter Bond genieten een korting. Er bestaat een mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten via Equine Risk.  

Overzicht data en locaties